بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

Digging Deeper

A middle-aged father   came to us to help him in his long and mysterious neurological case that seems like it had no solution. For the past seven years, work ups have been done to diagnose him, and eventually he was diagnosed with multiple brain strokes. His physicians were not...
بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

Rest Assured

This was one of our most simple cases, however the outcomes for the patient changed her life. We were approached by a daughter who was suffering from multiple sclerosis. The purpose of her consult was just to review her case and the care she was getting in Saudi Arabia,...
بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

Helping you with your critical decisions

A grandfather came to us in his time of need regarding his long standing cardiological problem and a neurological problem. He was advised by his physicians to undergo an open-heart surgery first before addressing his neurological issues. He gave us his case for review by world renowned interventional cardiologist...
بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

Karla Kush

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

You are the best

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

Something about us

Looking started he up perhaps against. How remainder all additions get elsewhere resources. One missed shy wishes supply design answer formed. Prevent on present hastily passage an subject in be. Be happiness arranging so newspaper defective affection ye. Families blessing he in to no daughter.
فريق عمل بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

Title 2

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
فريق عمل بروكسيميتي فوكال للاستشارات الطبية والرعاية الصحية

Something about us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.